Jūrmalas Sporta servisa centrs

Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015
epasts: sportaservisacentrs@jurmala.lv , tālrunis: +371 20005611

www.jurmala.lv

Galvenie uzdevumi:

Rekvizīti:

Jūrmalas Sporta servisa centrs

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90010478153
Adrese: Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015
Akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22
IBAN LV62PARX0002484577053