Jūrmalas Sporta servisa centrs

Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015
epasts: sportaservisacentrs@jurmala.lv , tālrunis: +371 20005611

www.jurmala.lv

Galvenie uzdevumi:

Personas datu aizsardzība:

Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015,
tālrunis: 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv


Rekvizīti:


Jūrmalas Sporta servisa centrs

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90010478153
Adrese: Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015
Akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22
IBAN LV62PARX0002484577053